Sukupolvenvaihdos urheiluseuroihin-hanke

Kainuun Leader - alueiden (Oulujärvi Leader ja Elävä Kainuun Leader) yhteishanke

Lähtökohtia:

•Kainuussa noin 100 toimivaa urheiluseuraa

•Seuratoimijat ikääntyvät – suurin osa 50-70-vuotiaita seurajohtajia

•Nuoria seurajohtajia vähän

•Seuratoimintaan hankala saada uusia henkilöitä mukaan

•Ilman uudistamista ja uusia voimia seurojen toiminta hiipuu

 

Kohderyhmä:

Pääasiallinen kohderyhmä: nuoret aikuiset 18-39v.

Toissijainen kohderyhmä: kainuulaiset seurat

Tavoitteet:

Nuoria seurajohtajia lisää

Yhteistyö seurojen välillä

Osaamisen  ja yhteisöllisyyden lisääminen

Kansainvälisyys

20 nuorta aikuista mukaan hankkeeseen

20 seuraa mukaan hankkeeseen