Valtakunnallinen KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ -ohjelma, KKI, auttaa yli 40-vuotiaita aloittamaan liikkuvan ja liikunnallisen elämäntavan. Ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen ja liikunnan harrastamisen avulla lisätä työikäisten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelman avulla pyritään ohjaamaan ihmisiä säännöllisiksi liikunnanharrastajiksi ja luomaan paikallistasolle eri puolille Suomea liikuntapalveluja, joita aikuisten on helppo käyttää ja joista aloittelijat saavat tukea harrastukseensa.

Rahaa Liikuttajille

KKI-ohjelma tarjoaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille hankekilpailun kautta. Hankekilpailuun voi osallistua jättämällä hakemus kaksi kertaa vuodessa. Hankehakemusten jättöpäivät ovat 31.3. sekä 30.9.

Hakuohjeita uuden KKI-hankkeen hakemiseen

1. Tutustu KKI-ohjelman materiaaliin: Kipinät-lehteen, oppaisiin, ym. Tilaukset: LIKES-tutkimuskeskus,Toimistosihteeri Sirkku Majori 020 762 9533, tilaukset(a)likes.fi.

KKI-avustusten hakulomakkeen sekä lisätietoja KKI-ohjelmasta (mm. aiemmin tuetut hankkeet) löydät http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki

2. Etsi yhteistyöverkostoa, jotka ovat kiinnostuneita edistämään yli 40-vuotiaiden tai ikääntyneiden hyvinvointia. Yhteistyökumppaneiksi voivat ryhtyä esim. kuntien liikuntatoimi, maakuntahallinnon sote- tai työterveys- tai vanhushuolto, liikunta- ja urheiluseurat, kyläyhdistykset, eläkeläisjärjestöt, urheiluopisto, jne. On tärkeää, että mahdollisimman moni taho on mukana jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

3. Määrittele hankkeelle tavoitteet. Hyvä hankeidea on helposti toteutettavissa ja se on innostava.

4. Vakuuta yhteistyötahot ja hankkeen päätöksentekijät hankkeen yhteiskunnallisesta merkistyksestä. Hankkeella tulee olla edellytyksiä pysyvälle elintapamuutokselle.
* miten liikunnallisesti passiviset tavoitetaan?
* miten heidät motivoidaan aloittamaan liikuntaharrastus?
* miten heidät motivoidaan jatkamaan säännöllistä liikuntaa?

5. Suunnittele hankkeen seuranta
* miten tavoitteen toteutumista seurataan?
* miten saadaan palautetta toimintaan osallistuneilta?
* miten seuranta palvelee hankkeen kehittämistä?

6. Käytä hyväksi KKI-ohjelman ja sen yhteistyöverkostojen koulutustarjontaa

7. Myös Kainuun Liikunta auttaa hankehakemusten laatimisessa.
Yhteydenotot terveysliikunnan kehittäjä Matias Ronkaiseen puh. 044-532 5924 tai matias.ronkainen(at)kainuunliikunta.fi