Kainuuseen KKI -hanketukea kolmelle yhdistykselle

27.6.2018

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kolmelle terveysliikuntahankkeelle Kainuuseen 2/2018 hanketukihaussa.

Maaliskuun aikana avoinna ollut Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman hanketukihaun hakemukset on saatu arvioitua. Näiden perusteella Kainuuseen myönnettiin hanketukea kolmelle hankkeelle yhteensä 6 700 euroa.

Kainuun Liikunta ry:lle myönnettiin 3 000 € tukea liikuntapaikkahoitajien liikunnan järjestämiseen. Kajaanin Juntta ry sai 1 200 € tukea +40-vuotiaiden miesten painiharjoittelun toteuttamiseen. Katinkulta Golf ry:lle myönnettiin 2 500 € tukea työikäisten liikuntaryhmien järjestämiseen.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2018 toisella hakukierroksella hakemuksia tuli yhteensä 291 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 136 hankkeelle yhteensä 229 100 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 - 2000 €.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta.

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2018.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Lisätietoja hanketukihausta ja hankkeen suunnittelusta löydät täältä.