KKI-ohjelmalta tukea paikallisille toimijoille aloittelijoille sopivaan liikuntatoimintaan sekä liian vähän liikkuvien työikäisten kannustamiseen liikunnan pariin

3.3.2018

Hanketukihaku on auki 1.-31.3.2018

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä  säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.

KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2018 KKI-hanketukea hakevia järjestämään liikuntahankkeita, joissa luontoliikunta on osana hankkeen toteutusta.

Kuntien tulee hakea tukea aluehallintovirastosta

HUOM! Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusten hakujärjestelmä on uudistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tukea valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille, aluehallintovirastot paikallisille kuntahankkeille ja KKI-ohjelma muille paikallisille hankkeille.

Lue lisää täältä.