Muista hakea seuratukea! - Haku päättyy pe 15.12 klo 16.15

5.12.2017

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

HUOM !  Tutustukaa myös tähän linkkiin, josta löytyvät vastaukset useimpiin seurojen kysymyksiin sivuilla olevista materiaaleista:  

https://www.seuraverkko.fi/seuratoiminnan_tueksi.php

Hakuaika alkaa 13.11.2017

Hakuaika päättyy 15.12.2017 klo 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää enintään 4 miljoonaa euroa, jos eduskunta vuoden 2018 talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat ko. tarkoitukseen.

Päätökset avustuksista pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä 2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001).

Seuratuen tavoitteena on 

edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, 

lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. 

Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Avustuksella edistetään valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

• lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa

• mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen

• edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia

• hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa

• ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina

• lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä

• edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta

• edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seuratoiminnan avulla

• edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)

• mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa

• edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista liikunnan avulla

• vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista

• edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa

• kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja

Hakuohjeet: 

tarkemmat ohjeet löytyvät: http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

Sisältäen:

Miten avustusta haetaan?

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Mitä ehtoja avustusten käyttöön liittyy?

Miten tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan?

Myönnetyt avustukset?