Sisua Kainuun yläkoululaisille Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi!

30.11.2017

Kainuun Liikunta toteutti maakunnallisen Sisuvälkkä-kampanjan marraskuun aikana.

Kampanjan tavoitteena oli kuntotasosta riippumatta kehittää erityisesti omaa lihaskuntoa sekä innostaa liikkumaan välitunneilla. ”Suomen itsenäisyyden saavuttamiseen on aikoinaan tarvittu Sisua. Jotta meillä jatkossakin löytyy hyväkuntoisia nuoria ja työkykyisiä aikuisia halusimme innoittaa nuoria yhdessä tekemiseen, itsensä haastamiseen ja sisukkaaseen ponnisteluun yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi”, kertoo Ira Liuski Kainuun Liikunnalta kampanjan taustoista.

Tuoreimman tutkimuksen (LIITU 216) mukaan valtakunnallisestikin erityisenä huolenaiheena on liikkumistottumusten voimakas polarisaatio sekä liikkumisen väheneminen iän myötä: 13-vuotiaista 26 % ja 15-vuotiaista vain 17 % saavutti liikuntasuosituksen. Ja tällä tarkoitetaan terveen kasvun ja kehityksen tueksi tarvittavaa päivittäistä fyysistä aktiivisuutta.

Kampanjassa kerättiin luokkakohtaisesti 100 minuuttia tai toistoa joko annettua lihaskuntoliikettä tai keksittiin oma Sisu-liike. Nuorten innoittamiseksi järjestettiin kaikilla Kainuun ja Vaalan yläkouluilla välituntiliikkumista aktivoiva koulukiertue, jossa oppilaat saivat opastusta välituntiliikunnan toiminnallistamiseen lihaskuntoharjoitteiden avulla. Samalla myös opettajia tiedotettiin kampanjan toteutuksesta. Kiertueella tavoitettiin lähes 700 oppilasta.

”Vastaanotto Sisu-välkkään oli lähtökohtaisesti myönteinen,” kertoo kiertueen toteuttanut Teemu Huhtakangas Kainuun Liikunnalta. Osa liikkeistä sai selkeästi vain liikunnallisimmat nuoret onnistumaan. Seinää vasten punnerrus ja lukukyykky olivat puolestaan kaikille toimivia liikkeitä. ”Oli kuitenkin hieno huomata, että suurin osa oppilaista innostui ohjeistuksen mukaisesti kokeilemaan kaikkia liikkeitä ja myös innovoimaan omia Sisuliikkeitä. Varsinkin erilaiset dipit, punnerruksen ja yhden jalan kyykkäilyt olivat nuorten innovointilistan kärjessä”, iloitsee Teemu Huhtakangas.

Kampanja-ajankohtana marraskuu oli otollinen. Pimeys, sateisuus ja sään koleus eivät ensimmäisenä innoita nuoria aktiiviseen tekemiseen välitunneilla. Lisäksi on kouluja, joissa yläkoululaiset viettävät osan tai kaikki välitunnit sisällä. Yleisenä havaintona on myös välituntikulttuurin muuttuminen liikunnallisesta tekemisestä someiluun puhelin kädessä. ”Aktiivisuus välitunneilla lisää myös koko koulun yhteisöllisyyttä ja aitoa vuorovaikutusta nuorten kesken,” toteaa Teemu Huhtakangas.