Kainuu on Suomen ensimmäinen Liikkuva koulu -maakunta!

4.10.2017

Nyt ovat KAIKKI Kainuun koulut rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi.

Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Julkaisussa tarkastellaan Liikkuva koulu  -ohjelman etenemistä vuosina 2015–2016. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen tukeminen, oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Liikkuva koulu Kärkihankkeen lähtökohtana on laajentaa Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi. Edellytykset onnistumiselle ovat hyvät, sillä rekisteröityminen Liikkuvaksi kouluksi on kattavaa. Ohjelma on ylittänyt rekisteröitymiselle asetetut tavoitteet vuosina 2015 ja 2016. Vuoden 2016 loppuun mennessä 75 % peruskouluista (1 833 koulua) oli rekisteröitynyt Liikkuvaksi kouluksi. Ohjelmassa oli mukana 83 % peruskoulun oppilaista ja 84 % kunnista.

Liikkuva koulu -ohjelman väliraportti 1.8.2015–31.12.2016 on julkaistu ja siinä tarkastellaan Liikkuvien koulujen toiminnan kehittymistä vuosina 2015–2016 sekä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden suunnassa etenemistä. Tiedot on koottu saatavilla olevista seuranta- ja tutkimusaineistoista. Tarkempia tietoja löytyy julkaisun liitteistä. Tutustu väliraporttiin ja muihin ohjelman julkaisuihin tästä.